• Dự án thực hiện

Công ty cổ phần FOCOCEV Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần FOCOCEV Việt Nam
Hạng mục cung cấp: Mương lắng cát, Song chắn rác thô, Song chắn rác tinh, Motor giảm tốc, Máy bơm ly tâm, Thiết bị sục khí bề mặt, Cánh khuấy tạo dòng
Địa điểm: Kon Tum


đối tác thân thiết