• Dự án thực hiện

Công ty TNHH NewWide (Việt Nam)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH NewWide (Việt Nam)
Hạng mục cung cấp: Song chắn rác, Bơm, Motor giảm tốc, Hệ thống bồn lọc, Bể DAF, Vật liệu lọc, Hóa chất vận hành. Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống
Địa điểm: KCN Phước Đông - Tây Ninh 

 


 đối tác thân thiết