KHỚP NỐI - KHỚP XOAY

Chức năng:
- Lắp đặt giảm chấn và khử độ lệch lắp motor với thiết bị;
- Dựa vào momen hoạt động thiết bị, Khớp nôi được thiết kế phù hợp và đảm bảo độ bền.

Ưu điểm của thiết bị: 
- Dễ dàng khi lắp đặt và bảo trì;
- Tiết kiệm thời gian bảo trì, thay thế;

ĐẶT THIẾT KẾ -  GIA CÔNG TÙY THEO NHU CẦU, KẾT CẤU CỦA THÀNH PHẨM THỰC TẾ
Liên hệ

đối tác thân thiết